Zbytečný křik (Ne)Čistých Šlapanic

Aktuality

Jaroslav Klaška

Zbytečný křik (Ne)Čistých Šlapanic

Neustálé svalování viny na předchozí vedení města ukazuje na neschopnost současné radnice, která vládne již šestým rokem. Tak tomu bylo i na jednání městského zastupitelstva v případě opakovaných pokut městské firmě SATESO za problémy na skládce.

Toto téma dominovalo úvodní části únorového jednání zastupitelstva ve Šlapanicích. Opakované a stupňující se pokuty udělila Česká inspekce životního prostředí v posledních třech letech za nedostatečné řešení vysoké hladiny skládkové vody a její vypouštění do splaškové kanalizace. A situace není ani do budoucna uspokojivá.

Problém vzniká dešťovými srážkami do plochy skládky. Dno a stěny skládky jsou těsné a voda nemá ze skládky kam zasáknout. Skládka má tvar velikého "lavóru". Hladina těchto vod časem roste a s ní reagují uskladněné látky odpadu. Zjednodušeně se dá říci, že původně čistá dešťová voda je obohacována zejm. chloridy a voda je slaná „jako v Mrtvém moři“. Řešení problému a návrat do zákonného stavu není jednoduchý. Musí se navrhnout a vyzkoušet, které opatření bude dostatečně účinné. Tuto situaci řešila s odbornými firmami i minulá vedení města a SATESA. Zprvu dostala doporučení: „Skrápějte povrch skládky skládkovou vodou. Jednak omezíte prašnost a hlavně část vody se bude vypařovat a chloridové soli a další látky zůstanou ve skládce.“ Idea pěkná, jenže praxe ukázala, že nedostatečná. Další vedení a odborná firma přišla s myšlenkou čistírny vody (ČOV), ve které by se skládková voda upravila (zbavila solí a dalších látek) tak, aby mohla být podle kanalizačního řádu vypouštěna do splaškové kanalizace. Ale než ČOV postavili, ukázalo se, že se složení skládkové vody zhoršilo a ČOV  nedokáže vyčistit plánovaný objem v plánovaném čase. Tak přišla na řadu Intenzifikace ČOV, tedy výkonnější čištění. V tu dobu, v roce 2014, převzala vedení města koalice Čistých Šlapanic a Nezávislých. Další informace již vedení města nesdělilo a co se dělo na skládce nevíme.

Až 2.1.2020 zveřejnila Česká televize na ČT24 informaci o opakovaných pokutách. 12.2.2020 na jednání zastupitelstva vysvětloval místostarosta Michal Klaška co se dělo od roku 2014 dodnes. Na skládce se už neukládá a provádí se uzavírání skládky. ČOV dokáže čistit jen malé množství vody (600 m3 za rok), další množství vody odčerpali a odvezli k likvidaci cisternová auta, a co dál se neví. Ač nechtěl zabřednout do minulosti, o to raději to za něj udělali kolegové z Čistých Šlapanic. Namísto toho, aby se opřeli o zkušenosti minulých garnitur a konstruktivně hledali řešení problému, začali křičet: "To my ne, to předchůdci!" Jenže v situaci, kdy jsou Čisté Šlapanice už šestý rok ve vedení a pokuty byly uděleny v posledních třech letech, se tomuto křiku jen obtížně věří. Navíc se křik opakuje v problémových situacích často a kromě rozvíření vlny emocí sám o sobě řešení nepřináší. Naopak - je populistický a často manipulační, protože s fakty nakládá po svém.

Překvapuje mě, že strana, která svou identitu staví na ekologii, hrubě podcenila problém, který má tak zásadní dopad na krajinu a životní prostředí ve Šlapanicích. Tři po sobě jdoucí, zatajené a stupňující se pokuty od České inspekce životního prostředí to dokazují a jsou alarmující. Situaci je opravdu nutné řešit. A nevyřeší se ani křikem ani zlehčováním problému, ale konstruktivním a férovým hledáním věcného řešení.