Rozhovor v MF Dnes před 2. kolem senátních voleb

Aktuality

Jaroslav Klaška

Rozhovor v MF Dnes před 2. kolem senátních voleb

Před druhým kolem senátních voleb jsem poskytl krátký rozhovor pro MF Dnes. Zde je jeho plná verze:


1) K Vašim hlavním prioritám patří doprava, ať už jde o zdvoukolejnění železnice Brno–Vyškov–Přerov, podporu rozšíření D1 na šest pruhů okolo Brna a v neposlední řadě změnu financování pro opravy krajských silnic. Co konkrétně by se ve financování mělo změnit?

Touto problematikou jsem se zabýval už za svého působení v Poslanecké sněmovně a jejím rozpočtovém výboru. Šlo mi o systémové navýšení podílu výnosu spotřební daně z minerálních olejů pro Státní fond dopravní infrastruktury o zhruba čtyři miliardy korun ročně. Tyto prostředky ročně by byly účelově vázané na opravy krajských silnic a tento program by tuto problematiku vyřešil natrvalo. Postupně by pak všechny krajské silnice mohly být „jako nové“, což by bylo jednoznačně ku prospěchu nás všech. Tehdy jsem byl úspěšný jednorázově, když se podařilo vyčlenit na tento účel 3,5 miliardy pro rok 2017, ale čas mi dává za pravdu. Je třeba řešit opravy silnic systémově a dlouhodobě. Proto se chci k této myšlence vrátit.


2) Mluvíte taky o programu týkajícím se bezpečnosti dopravy, který cílí na viníky dopravních nehod – recidivisty. O co přesně jde?

Program se jmenuje REPADO, funguje v okolních státech a spočívá ve speciálním povinném programu pro řidiče-recidivisty, kteří jsou opakovaně viníky dopravních nehod. Existuje totiž asi půl procenta řidičů, kteří ale způsobí až padesát procent všech nehod. Je to dopravně-psychologický kurz a jeho účinnost je v zahraničí veliká a dlouhodobě vyzkoušená.


3) Chcete prosadit více zkrácených pracovních úvazků. Jak přimějete zaměstnavatele, aby nabízeli více zkrácených úvazků?

Například úlevou na sociálním a zdravotním pojištění pro zaměstnavatele, které by za ně doplatil stát. Celkově by se to však společnosti vrátilo zpět vyšší zaměstnaností a nižšími podporami a dávkami pro nezaměstnané a sociálně slabé. A státní správa v tom musí jít příkladem. Zkrácené úvazky jsou moderním prvkem prorodinné politiky, jak nám ukazuje v praxi například německá CDU-CSU. Navíc je to institut žádaný samotnými rodiči, kteří se i při výchově dětí chtějí zapojit zpět do pracovního procesu.


4) Dalším z Vašich cílů je dostupné bydlení rodinám. Jaké konkrétní řešení byste jako senátor nabídl?

Je to těžké téma, na němž jsme ale v rámci našeho programu hodně pracovali a opět jsme se inspirovali na fungujících zahraničních modelech. Program dostupného bydlení zejména pro mladé rodiny stavím na čtyřech pilířích. Prvním je dokončení územních plánů měst a obcí podle stavebního zákona do konce roku 2022. Pak totiž přesně uvidíme, kde je možné stavět. Druhým je výrazné zjednodušení procesu povolování obytných staveb. Jak se to dělá dnes, je doslova šílené. Vládne v tom resortismus a závist, skrývaná za různé bohulibé motivy. Využít lze třeba regulačních plánů, které by nahradily územní rozhodnutí celých lokalit. Obce už si pak vlastní rozvoj pohlídají. Třetím pilířem jsou půjčky mladším rodinám na první vlastní bydlení s odpočty za děti. Například půjčka milion korun s odpočtem za první dítě ve výši 200 tisíc a za každé další 400 tisíc korun. Výchova dítěte totiž stojí rodiče podle odhadu expertů až 1,5 milionu, proto dnes řada rodin volí pro společnost škodlivý model bez dětí či s jediným dítětem. A čtvrtým pilířem je podpora obecních bytů nebo družstev s účastí obcí.5) Co ještě máte v plánu před druhým kolem senátních voleb?

Setkávat se s voliči a říci jim, že jim rád pomůžu s řešením konkrétních problémů v místě jejich bydliště. A samozřejmě jim poděkovat jim za podporu v prvním kole a požádat je o ni i pro kolo druhé.


6) Máte jistou podporu některých kandidátů z prvního kola?

V prvé řadě se opíráme o vlastní spojené síly koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 a také samozřejmě o nezávislý úsudek všech voličů i z jiné části politického spektra. Před volbami jsme si přislíbili vzájemnou podporu s kolegou ze STANu tomu z nás, kdo projde do druhého kola. Nyní jsme v tom ale díky voličům oba společně a budou to právě zase voliči, kteří rozhodnou.