Na opravy krajských silnic nejsou peníze. Pomoci musí stát

Aktuality

Jaroslav Klaška

Na opravy krajských silnic nejsou peníze. Pomoci musí stát

Připomíná tankodrom a náprava je zatím v nedohlednu. Silnice II/383 z Pozořic do Holubic je jednou z řady komunikací ve správě Jihomoravského kraje, které by si už dlouhé roky zasloužily důkladnou rekonstrukci, na níž ale hejtmanství nemělo potřebné finanční prostředky ani před pandemií koronaviru, natož nyní, když budou muset obce a kraje pomoci s financováním podpůrných ekonomických programů. Tento problém však vyžaduje pomoc ze strany státu, a to systémovou finanční pomocí krajům na opravy krajských silnic. Toto opatření jsem navrhoval ještě jako místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Silnice II/383 je ve zhruba 1,8 kilometru dlouhém úseku z Pozořic až po křižovatku s komunikací II/430 mezi Brnem a Vyškovem v havarijním stavu. Povrch je silně nerovný a místy propadlý, na jeho stavu se neblaze podepsal nadměrný provoz těžce naložených nákladních automobilů s dřívím z kůrovcové kalamity. Situaci navíc může dramaticky zhoršit přilehlé logistické centrum, jehož výstavba se chystá. Jak řekl v nedávné reportáži České televize starosta Pozořic Aleš Krč, bude zde velký pohyb kamionů, čtyři sta nákladních aut denně a osm set osobních vozidel. „Takže předpokládáme, že i část té dopravy bude směřovat k nám,“ řekl v reportáži Aleš Krč. Pozořická radnice mě proto oslovila s prosbou o pomoc, protože jsem důkladně obeznámen se situací a coby místopředseda rozpočtového výboru jsem se v poslanecké sněmovně podílel na návrzích potřebných zákonů. Na jižní Moravě panuje praxe, že když obec usiluje o opravu silnice ve svém katastru, musí si prakticky sama zajistit projekt i stavební povolení a navíc velmi usilovat o zajištění financí. Pro kraj je rozhodující, jak je ta která akce připravena k realizaci. To je samozřejmě naprosto špatně. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje má sice snahu situaci řešit, ale také má zoufale málo peněz. Na letošním jednání v Pozořicích jsme za účasti starosty a místostarostky Pozořic a zástupců Správy a údržby silnic dohodli, že předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL Jan Grolich iniciuje alokaci financí tak, aby byly projektová dokumentace a geologický průzkum dokončeny ještě letos. Pro příští rok se budou hledat finance na samotnou rekonstrukci, odhadem půjde o 20 až 30 milionů korun. Že za současných poměrů nebude ani při splnění všech těchto podmínek dosažení nápravy snadné, potvrdil právě České televizi náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák. „Pokud se podaří všechny povolovací procesy zvládnout, což očekávám v roce 2021, tak potom bude úkolem kraje sehnat finanční prostředky,“ uvedl v reportáži Roman Hanák. Řešení neblahého stavu regionální dopravní infrastruktury má ale v rukou i stát. Chci připomenout, že minulá sněmovna poukázala v letech 2015, 2016 a 2017 vždy přibližně 3,5 miliardy korun neproinvestovaných do státních silnic na opravy krajských komunikací. Na jižní Moravu tak přišla celkem asi jedna miliarda. V prvních dvou letech se tak stalo usnesením hospodářského výboru, naposledy jsem to prosadil sám na plénu sněmovny. Dnes tyto peníze chybí a bez pomoci státu se budou těžko hledat. Řešení je přitom jednoduché a spočívá buď ve změně rozpočtového určení daní, kdy by se zvýšil příjem Státního fondu dopravní infrastruktury ze spotřební daně z minerálních olejů, nebo by stát dofinancoval jednotlivým krajům jejich snahu o opravy krajských silnic formou dotace. Když bude chtít kraj opravit komunikaci ve své správě, musí dát ze svého polovici prostředků a druhou půlku dofinancuje stát. Kdo má již opraveno, nemusí dávat nic. Je to efektivní a pro kraje i motivační. A že se jedná o závažnou problematiku, dokládají i čísla předložená Českou televizí. Podle nich je v havarijním stavu aktuálně v Jihomoravském kraji 730 kilometrů silnic druhých a třetích tříd, tedy necelá pětina krajské silniční sítě. Tam, kde letos peníze na celkovou opravu nezbudou, budou silničáři úseky jen běžně udržovat.