Moderní páteřní železnice? Řešením je zlevnění projektů

Aktuality

Jaroslav Klaška

Moderní páteřní železnice? Řešením je zlevnění projektů

Rychlost 200 kilometrů za hodinu z Brna do Přerova a až 160 do Veselí nad Moravou. Dvě důležité železniční cesty spojující náš kraj s okolními regiony čekají na modernizaci, která je posune do 21. století. Jenže až příliš dlouho. Protože se aktivně podílím na jednáních mezi místními samosprávami a státními institucemi, tak vím, že cestou k realizaci je hledání finančních kompromisů. A to zvláště poté, co plánované investice už nyní negativně ovlivňují následky koronavirové pandemie.

Téma zdvojkolejnění takzvané Přerovské spojky, tedy železnice Brno - Přerov, rezonuje naším regionem už delší dobu. Není to tak dávno, co například praskla kolejnice v úseku mezi Brnem a Vyškovem a celá trať byla na několik dní vyřazena z provozu. Zdvojkolejnění by takové riziko eliminovalo. Navíc jde o propojení dvou základních železničních koridorů v tuzemsku v kvalitě vysokorychlostní trati. Podařilo se mi iniciovat několik jednání, která urychlila rozhodnutí o této strategické investici. Projekt je v gesci Správy železnic, jež musela investici vhodnými projektovými opatřeními zlevnit ze 70 na 55 miliard korun. A tudy vede cesta: rozumná investiční politika může významně urychlit tolik potřebný rozvoj dopravní infrastruktury nejen na jižní Moravě.

Pokud je mi ze záměru Správy železnic známo, realizace stavby je plánovaná na roky 2025 až 2031, jedná se ale jen o předběžný odhad. Při dvousetkilometrové rychlosti vlaků by se cesta z Vyškova do Brna zkrátila na pouhých patnáct minut, což je jistě velmi žádoucí i s ohledem na rostoucí podíl automobilové dopravy a ucpanou dálnici D1. Součástí projektu jsou však také tolik potřebné úpravy vyškovského nádraží a jeho okolí. Správa železnic na popud radnice vystaví v okolí vlakového nádraží kapacitní parkoviště, protože plochy v okolí, které nyní slouží jako terminál, kapacitně nestačí. Další požadavek je na propojení západní a centrální části města. Nádraží je rozděluje a železnice je výrazná bariéra. Pomoci by měl podchod pod nádražím, který bude sloužit jako mimoúrovňový přístup k nástupištím a jeho prodloužením dojde i ke kýženému propojení obou částí města pro pěší. To vše ve prospěch obyvatel.

V trojúhelníku mezi obcemi Blažovice, Holubice a Křenovice se trať z Brna rozdvojuje na větev mířící na Vyškov a Přerov a druhou, která přes Slavkov, Bučovice a Kyjov vede do Veselí nad Moravou. Tato trať by se snad měla začít modernizovat v roce 2022 a vlaky by zde po dokončení měly dosahovat rychlosti sto čtyřicet až sto šedesát kilometrů v hodině. Pokud tomu tak bude, v kombinaci se zdvojkolejněním trati na Vyškov a Přerov získá východ našeho kraje opravdu moderní a efektivní železniční síť nezbytnou pro rozvoj regionu. Je pochopitelné, že obce na trati z Brna do Veselí chtějí do projektu zahrnout řadu místních požadavků a úprav. I s ohledem na nutnost investičních škrtů po epidemii COVID-19 ale doporučuji všem stranám finanční zodpovědnost a uměřenost a budu opět rád prostředníkem při jednáních mezi samosprávami a státními orgány.