Co si přát do nového roku 2020? Buďme fér!

Aktuality

Jaroslav Klaška

Co si přát do nového roku 2020? Buďme fér!

Uplynulý rok byl neklidný. Máme se dobře jako nikdy, přesto mnohým spokojenost chybí. Společnost je ve stresu. Proto nám všem přeji do nového roku hodně zdraví, spokojené rodiny, úspěch, dobré příklady, více slušnosti, čestnosti a laskavosti. Buďme k sobě fér! A když upřímně požádáme o Boží požehnání, věřím v dobrý rok 2020.

Uplynulý rok patřil k méně klidným, s rozpolcenou společností. Na jedné straně vrcholil hospodářský růst, zaměstnáni byli prakticky všichni, kdo vůbec mohli, stoupaly platy, důchody i sociální dávky. Státní rozpočet byl rekordní. Na druhé straně mnoho lidí stále není spokojeno. Plnila se náměstí mnoha měst a pražská Letná statisíci lidmi.

Svět (média, sociální sítě, aktivisté, atd.) nás v honbě za senzací straší: dříve migrací, dnes koncem dobrých časů, dopady brexitu, katastrofálními důsledky klimatické změny, atentáty a neštěstími, rozhádaností politiků. Dobré zprávy prostě nejsou zprávy. Ty neprodávají, zato vedou k větší spokojenosti. A je zde ještě jeden stále sílící fenomén: v domnělém zájmu svobody je jakoby „vše dovoleno“. Rodinu chce tvořit „kdokoliv s kýmkoliv“, podnikat můžeme „jakkoliv“, říkat i hlásat můžeme „cokoliv“. Ve veřejném prostoru snaha zaujmout zhrublostí, vulgaritou, manipulací, opakovaně obviněný premiér, dokonce ve sporu s EU. A příklady táhnou – v dobrém i zlém.

Jak se v tom všem vyznat? Chce to si neustále uvědomovat, kdo jsme a kam jdeme. Kde je náš cíl. Dávné moudro říká, že strach je ďáblův vynález, kterým se ovládají lidé. Nenechme se vyděsit, buďme ostražití a používejme zdravý rozum. A musím ještě dodat, že bychom měli upustit od experimentů „kdokoliv s kýmkoliv“, „jakkoliv“ a před anarchií. Vedou nás do slepé uličky a štěstí a spokojenost nikomu stejně nezajistí. Před zmatky nám může pomoci návrat k hodnotám: ke slušnosti, čestnosti, pokoře, laskavosti, obětavosti, k pravdě, k tradicím.. Svoboda neznamená dělat si co chci, je to schopnost vybrat si dobré a lepší řešení, zodpovědnost a dodržování osvědčených pravidel. Jak v osobním a pracovním životě, tak i ve společenském dění.

A proto nám všem do nového roku přeji hodně zdraví a spokojenosti, rodinnou pospolitost a úspěch. Nenechme se nikým a ničím vyděsit, buďme slušní, čestní, laskaví a obětaví, zkrátka fér. Začněme u sebe a vyžadujme to od druhých. Radujme se z drobností, z našich blízkých, z našich přátelství. Nenechme se strhnout bláznivostí doby. Na to máme osvědčené hodnoty, které přenesly naši civilizaci z dávných dob až do dneška. Na počátku všeho ale poprosme našeho Boha Stvořitele a Spasitele o požehnání, pomoc a ochranu. Když bude naše volání upřímné a nezištné, On nám je rád dá. Pak může být rok 2020 dobrý a úspěšný.